תקנון שירות לקוחות

תנאים כלליים

  • תנאי עסקת מכירה זו והאחריות הניתנת בגינה הינה מוגבלים אך ורק לתנאים המפורטים להלן (ולהם בלבד).
  • ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 הנמוך מבינהם, בתשלום בכרטיס אשראי ישנה תוספת עלויות הסליקה והניכיון בגין חיוב וזיכוי.
  • החזרת סחורה לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה 20% ממחיר הרכישה ולא פחות מ- ₪50 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.
  • מחשבים נייחים אשר הוזמנו והורכבו לפי טופס הזמנה וחשבונית הלקוח אינם מוצר מדף, ואינם ניתנים להחזרה במסגרת 14 יום כאמור לעיל וזאת ע"פ החוק בעניין זה.
  • ברכישת רכיבים ללא הרכבה האחריות הינה לכל רכיב ורכיב בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו, כל רכיב תקול או פגום יוצג למעבדה בנפרד, הצגת יותר מרכיב אחד לבדיקה במעבדה, תחויב בתשלום החל מהפריט השני לפי המחירון.
  • עם ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪400 בגין הרכבה ופירוק המחשב.
  • תנאי האחריות שלהלן המפורטים באתה האינטרנט שלחברה איי-טי סמארט הנם חלק בלתי נפרד מהחשבונית גם אם לא אושרו ע"י הקונה בחתימתו. תנאים אלו הינם תנאי הרכישה המוסכמים ומגדירים את ההתקשרות בין הצדדים. הלקוח מתבקש בזאת לבדוק את תקינותם החיצונית של המוצרים שרכש לפני עזיבת בית העסק.
Back to top button
Close
Close